Geschiedenis & Collectie

Ammersoyen is een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen in Nederland. Het kasteel heeft vier hoektorens, een voorburcht en is geheel omgracht. Een typische Hollandse waterburcht.
Ook het interieur heeft een middeleeuws karakter met een ridderzaal en een zolder vol wapens en grachtvondsten. Alles bij elkaar biedt het een mooi beeld van het leven op een kasteel.

Waterburcht

Bij de bouw rond 1300 lag kasteel Ammersoyen aan de Maas. Niet veel later werd de loop van de rivier verlegd, maar bleef het kasteel met zijn voorburcht door water omgeven. Het kasteel met zijn vierkante grondplan en vier hoektorens is een goed voorbeeld van het door graaf Floris V van Holland geïntroduceerd kasteeltype. Opvallend is dat het kasteel als één geheel is gebouwd, terwijl de meeste kastelen zijn opgetrokken in verschillende fases.

Belegering en brand

In 1386 werd het kasteel veroverd door de Gelderse hertog Willem van Gulik, omdat de kasteelheer was overgelopen naar aartsvijand Brabant. Voor Gelre was er alles aangelegen de grens met Brabant aan de Maas te handhaven. In 1513, tijdens de Gelderse oorlogen, kwam het gevaar van over de Maas. Nu werd het kasteel belegerd door de Habsburgers.

Een grote brand in 1590 richtte zware schade aan, waardoor het kasteel meer dan een halve eeuw onbewoonbaar was. Pas na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 begonnen de herstelwerkzaamheden. Twee gevelstenen met de jaartallen 1648 en 1667 markeren die herbouw. Het kasteel kreeg in die tijd zijn oorspronkelijke middeleeuwse contouren terug. Het interieur werd aangepast aan de eisen van de 17e eeuw.

Klooster

In 1873 werd het kasteel verkocht aan de Katholieke Kerk. Volgens de overlevering na een verloren dobbelspel met de pastoor van Ammerzoden. Het kasteel werd daarna gebruikt als klooster. Omstreeks 1893 werd de gracht rond het kasteel gedempt en werd een kapel aan de westzijde aangebouwd. In 1944-1945 liep het kasteel zware oorlogsschade op.

Restauratie

In 1957 kocht Geldersche Kasteelen het kasteel. In 1959 begon een grote restauratie. Die duurde maar liefst zestien jaar. Er werden veel middeleeuwse elementen teruggevonden, waaronder de muurtrappen. Door deze vondsten werd besloten het kasteel terug te brengen naar de middeleeuwse staat.

Ook de gracht werd weer uitgegraven. Daarbij is een schat aan voorwerpen naar boven gehaald. In 1975 werd de restauratie afgerond en kon het publiek het schitterende kasteel voor het eerst bewonderen.

Gracht

De voorwerpen die in de gracht zijn teruggevonden geven een goed beeld van 600 jaar kasteelgeschiedenis. Een deel van de voorwerpen wordt in het kasteel tentoongesteld. Het is de grootste samenhangende collectie van grachtvondsten in Nederland.

Collectie

Van klooster tot wasmachine fabriek, kasteel Ammersoyen heeft in de loop der tijd diverse functies gehad. Hierdoor is lang vergeten dat de middeleeuwse geschiedenis er nog tastbaar is. In 1957 kan Geldersch Landschap & Kasteelen het door de oorlog zwaar beschadigde kasteel verwerven. Na de restauratie is de bewoonde, middeleeuwse sfeer terug gekeerd.

Tijdens de restauratiewerkzaamheden is de gracht uitgegraven. Daarin zijn talloze voorwerpen gevonden die op het kasteel zijn gebruikt. Deze gebruiksvoorwerpen van metaal, aardewerk en glas laten vijf eeuwen kasteelgeschiedenis herleven. Bijzonder is een bronzen snavelkan uit de 15de eeuw.

Bekijk de collectie van kasteel Ammersoyen

Bekijk de gehele collectie van Geldersch Landschap & Kasteelen