Geschiedenis & Collectie

Ammersoyen werd gebouwd rond 1300-1325 op een drooggevallen meander van de Maas. Het kasteel met zijn vierkante grondplan en vier hoektorens is als één geheel gebouwd. Dit is uitzonderlijk, want vaak zijn kastelen topgetrokken in verschillende fases.

Ammersoyen is een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen in Nederland. Het kasteel heeft vier hoektorens, een voorburcht en is geheel omgracht. Ook het interieur heeft een middeleeuws karakter met een Grote Zaal en vele muurtrappen. Bijzonder is de enorme collectie grachtvondsten die een mooi beeld van het leven op een kasteel.

Belegering en brand

In 1386 werd het kasteel veroverd door de Gelderse hertog Willem van Gulik, omdat de kasteelheer was overgelopen naar aartsvijand Brabant. Voor Gelre was er alles aangelegen de grens met Brabant aan de Maas te handhaven. In 1513, tijdens de Gelderse oorlogen, kwam het gevaar van over de Maas. Nu werd het kasteel belegerd door de Habsburgers.

Een grote brand in 1590 richtte zware schade aan, waardoor het kasteel meer dan een halve eeuw onbewoonbaar was. Pas na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 begonnen de herstelwerkzaamheden. Twee gevelstenen met de jaartallen 1648 en 1667 markeren die herbouw. Het kasteel kreeg in die tijd zijn oorspronkelijke middeleeuwse contouren terug. Het interieur werd aangepast aan de eisen van de 17de eeuw.

Klooster

In 1873 werd het kasteel verkocht aan de Katholieke Kerk die het gebruik gaf als klooster van de zusters Clarissen. De gracht rond het kasteel werd omstreeks 1893 gedempt en er werd een kapel aan de westzijde aangebouwd. In 1944-1945 liep het kasteel zware oorlogsschade op. De zusters Clarissen moesten het kasteel verlaten en keerden er nooit meer terug. 

Restauratie

In 1957 kocht stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen het kasteel. In 1959 begon een grote restauratie. Die duurde maar liefst zestien jaar. Er werden veel middeleeuwse elementen teruggevonden, waaronder de muurtrappen. Door deze vondsten werd besloten het kasteel terug te brengen naar de middeleeuwse staat. In 1975 werd de restauratie afgerond en kon het publiek het schitterende kasteel voor het eerst bewonderen.

Collectie grachtvondsten

Tijdens de restauratiewerkzaamheden is de gracht uitgegraven. Daarin zijn talloze voorwerpen gevonden die op het kasteel zijn gebruikt. Deze gebruiksvoorwerpen van metaal, aardewerk, steengoed en glas laten eeuwenlange kasteelgeschiedenis herleven. Bijzonder is een bronzen snavelkan uit de 15de eeuw. Een deel van de voorwerpen wordt in het kasteel tentoongesteld. Het is de grootste samenhangende collectie van grachtvondsten bij een kasteel in Nederland.

Bekijk de gehele collectie van Geldersch Landschap & Kasteelen